Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Mở đầu (tiếp theo)
  • Khái niệm số oxi hóa
  • Cách xác định số oxi hóa trong hợp chất vô cơ
  • Cách xác định số oxi hóa trong ion
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

Bài 01. Số oxi hóa (Phần I)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 1.025

Chưa có thông báo nào