Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Mở đầu (tiếp theo)
  • Khái niệm số oxi hóa
  • Cách xác định số oxi hóa trong hợp chất vô cơ
  • Cách xác định số oxi hóa trong ion
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

Bài 01. Số oxi hóa (Phần I)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 3.279

Chưa có thông báo nào