Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Các khái niệm cơ bản
  • Phân loại các hợp chất
  • Xu hướng biến đổi thành phần và tính chất của oxide
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 06. Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì (Phần I)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 2.342

Chưa có thông báo nào