Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Xu hướng biến đổi tính kim loại, phi kim trong chu kì
  • Xu hướng biến đổi tính kim loại, phi kim trong nhóm
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 05. Xu hướng biến đổi độ âm điện và tính kim loại, phi kim (Phần II)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 2.187

Chưa có thông báo nào