Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm về phản ứng cháy
  • Chất cháy
  • Chất oxi hóa và nguồn nhiệt
  • Điều kiện cần và đủ để phản ứng cháy xảy ra
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: HÓA HỌC TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Bài 01. Phản ứng cháy

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 415

Chưa có thông báo nào