Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm về phản ứng cháy
  • Chất cháy
  • Chất oxi hóa và nguồn nhiệt
  • Điều kiện cần và đủ để phản ứng cháy xảy ra
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: HÓA HỌC TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Bài 01. Phản ứng cháy

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 59

Chưa có thông báo nào