Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Cách xác định số oxi hóa trong hợp chất hữu cơ
  • Cách xác định số oxi hóa trong trường hợp đặc biệt
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

Bài 02. Số oxi hóa (Phần II)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 935

Chưa có thông báo nào