Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Cách xác định số oxi hóa trong hợp chất hữu cơ
  • Cách xác định số oxi hóa trong trường hợp đặc biệt
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

Bài 02. Số oxi hóa (Phần II)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.270

Chưa có thông báo nào