Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm chất xúc tác
  • Phân loại chất xúc tác
  • Cơ chế của các quá trình xúc tác
  • Đặc điểm chất xúc tác
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 08. Chất xúc tác

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 69

Chưa có thông báo nào