Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm chất xúc tác
  • Phân loại chất xúc tác
  • Cơ chế của các quá trình xúc tác
  • Đặc điểm chất xúc tác
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 08. Chất xúc tác

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 391

Chưa có thông báo nào