Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Khái niệm liên kết ion - Sự hình thành ion
  • Sự hình thành liên kết ion
  • Luyện tập
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 02. Liên kết ion (Phần I)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 3.141

Chưa có thông báo nào