Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt
  • Xác định nhiệt của phản ứng
  • Biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học
  • Luyện tập
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 5: NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC

Bài 01. Sự biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học (Phần I)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 546

Chưa có thông báo nào