Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt
  • Xác định nhiệt của phản ứng
  • Biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học
  • Luyện tập
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 5: NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC

Bài 01. Sự biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học (Phần I)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 4.071

Chưa có thông báo nào