Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, cách xác định bán kính nguyên tử
  • Xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử
  • Ảnh hưởng của xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử
  • Bài tập ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 03. Xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 3.461

Chưa có thông báo nào