Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, cách xác định bán kính nguyên tử
  • Xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử
  • Ảnh hưởng của xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử
  • Bài tập ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 03. Xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 2.174

Chưa có thông báo nào