Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Đồng vị nguyên tố hóa học
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Bài 03. Nguyên tố hóa học (Phần II)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 7.124

Chưa có thông báo nào