Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Khái niệm liên kết van der Waals
  • Phân loại liên kết van der Waals
  • Ảnh hưởng của liên kết van der Waals (phần 1)
  • Ảnh hưởng của liên kết van der Waals (phần 2)
  • Ảnh hưởng của liên kết van der Waals (phần 3)
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 10. Tương tác Vander Waals

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 853

Chưa có thông báo nào