Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Khái niệm liên kết van der Waals
  • Phân loại liên kết van der Waals
  • Ảnh hưởng của liên kết van der Waals (phần 1)
  • Ảnh hưởng của liên kết van der Waals (phần 2)
  • Ảnh hưởng của liên kết van der Waals (phần 3)
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 10. Tương tác Vander Waals

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 1.721

Chưa có thông báo nào