Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Lịch sử phát triển của khái niệm nguyên tử
  • Lịch sử phát triển mô hình cấu tạo nguyên tử
  • Đặc tính của các hạt cơ bản, khối lượng và kích thước nguyên tử
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Bài 01. Các thành phần của nguyên tử

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 12.402

Chưa có thông báo nào