Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Lịch sử phát triển của khái niệm nguyên tử
  • Lịch sử phát triển mô hình cấu tạo nguyên tử
  • Đặc tính của các hạt cơ bản, khối lượng và kích thước nguyên tử
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Bài 01. Các thành phần của nguyên tử

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 8.390

Chưa có thông báo nào