Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Lịch sử phát minh bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  • Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 01. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (Phần I)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 3.933

Chưa có thông báo nào