Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Công thức electron
  • Cách viết công thức Lewis
  • Luyện tập
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 01. Công thức Lewis

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 953

Chưa có thông báo nào