Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

Bài 06.2. Phản ứng oxi hoá – khử (Phần V)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.243

Lưu ý: Tài liệu bài giảng và bài tập tự luyện của bài giảng này dùng chung với bài giảng "Bài 06.1. Phản ứng oxi hoá – khử (Phần IV)"

Chưa có thông báo nào