Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử đơn giản của H2SO4
  • Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử phức tạp của H2SO4
  • Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử của nhóm halogen
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

Bài 05. Phản ứng oxi hoá – khử (Phần III)

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 2.090

Chưa có thông báo nào