Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử đơn giản của H2SO4
  • Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử phức tạp của H2SO4
  • Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử của nhóm halogen
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

Bài 05. Phản ứng oxi hoá – khử (Phần III)

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 727

Chưa có thông báo nào