Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Phản ứng của đơn chất halogen với hydrogen
  • Phản ứng của đơn chất halogen với nước
  • Phản ứng của đơn chất halogen với dung dịch kiềm
  • Phản ứng của đơn chất halogen với muối halide
  • Phản ứng của đơn chất halogen với chất khử
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 7: NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA

Bài 03. Đơn chất halogen (Phần III)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.294

Chưa có thông báo nào