Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm điểm chớp cháy
  • Nhiệt độ tự bốc cháy
  • Nhiệt độ ngọn lửa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: HÓA HỌC TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Bài 03. Điểm chớp cháy, nhiệt độ ngọn lửa, nhiệt độ tự bốc cháy

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 45

Chưa có thông báo nào