Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm điểm chớp cháy
  • Nhiệt độ tự bốc cháy
  • Nhiệt độ ngọn lửa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: HÓA HỌC TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Bài 03. Điểm chớp cháy, nhiệt độ ngọn lửa, nhiệt độ tự bốc cháy

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 324

Chưa có thông báo nào