Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Lịch sử khám phá ra hiện tượng phóng xạ
  • Phương trình phóng xạ tự nhiên
  • Các loại tia phóng xạ
  • Động học của các quá trình phóng xạ tự nhiên
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 05. Phóng xạ tự nhiên

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 227

Chưa có thông báo nào