Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Lịch sử khám phá ra hiện tượng phóng xạ
  • Phương trình phóng xạ tự nhiên
  • Các loại tia phóng xạ
  • Động học của các quá trình phóng xạ tự nhiên
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 05. Phóng xạ tự nhiên

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 693

Chưa có thông báo nào