Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp học tập môn hóa học
  • Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
  • Phương pháp nghiên cứu ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 0: MỞ ĐẦU

Bài 03. Phương pháp học tập nghiên cứu hóa học

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.295

Chưa có thông báo nào