Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tính bão hòa và định hướng của liên kết cộng hóa trị
  • Tính phân cực của liên kết cộng hóa trị
  • Tính chất của các chất cộng hóa trị
  • Luyện tập
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 07. Liên kết cộng hóa trị (Phần IV)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 1.752

Chưa có thông báo nào