Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Tính bão hòa và định hướng của liên kết cộng hóa trị
  • Tính phân cực của liên kết cộng hóa trị
  • Tính chất của các chất cộng hóa trị
  • Luyện tập
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 07. Liên kết cộng hóa trị (Phần IV)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 960

Chưa có thông báo nào