Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Năng lượng liên kết
  • Xây dựng công thức tính nhiệt của phản ứng từ năng lượng liên kết
  • Xác định nhiệt của phản ứng từ năng lượng liên kết
  • Nhiệt chuyển pha
  • Xác định nhiệt của phản ứng theo chu trình Born - Haber
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 5: NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC

Bài 03. Sự biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học (Phần III)

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 217

Chưa có thông báo nào