Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Năng lượng liên kết
  • Xây dựng công thức tính nhiệt của phản ứng từ năng lượng liên kết
  • Xác định nhiệt của phản ứng từ năng lượng liên kết
  • Nhiệt chuyển pha
  • Xác định nhiệt của phản ứng theo chu trình Born - Haber
  • Em có biết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 5: NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC

Bài 03. Sự biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học (Phần III)

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 2.186

Chưa có thông báo nào