Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn cài đặt và giới thiệu phần mềm ChemSketch
  • Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: THỰC HÀNH HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài 01. Vẽ cấu trúc phân tử

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 272

Chưa có thông báo nào