Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Cân bằng các phương trình oxi hóa khử của KMnO4
  • Cân bằng các phương trình oxi hóa khử của KMnO4 (tiếp theo)
  • Cân bằng các phương trình oxi hóa khử của Cr(+6)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

Bài 06.1. Phản ứng oxi hoá – khử (Phần IV)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 305

Chưa có thông báo nào