Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Dạng bài tập số hạt cơ bản trong nguyên tử (Ví dụ 1 - 3)
  • Dạng bài tập số hạt cơ bản trong nguyên tử (Ví dụ 4 - 5)
  • Dạng bài tập nguyên tử khối trung bình (Ví dụ 1)
  • Dạng bài tập nguyên tử khối trung bình (Ví dụ 2 - 4)
  • Dạng bài tập nguyên tử khối trung bình (Ví dụ 5 - 6)
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Bài 10. Bài tập (Phần I)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.599

Chưa có thông báo nào