Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm lai hóa orbital nguyên tử
  • Khái niệm lai hóa orbital nguyên tử (tiếp theo)
  • Cách xác định các dạng lai hóa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 03. Sự lai hóa orbital nguyên tử

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 754

Chưa có thông báo nào