Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm lai hóa orbital nguyên tử
  • Khái niệm lai hóa orbital nguyên tử (tiếp theo)
  • Cách xác định các dạng lai hóa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC

Bài 03. Sự lai hóa orbital nguyên tử

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 306

Chưa có thông báo nào