Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Liên hệ giữa cấu hình electron và vị trí nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn
  • Phân loại nguyên tố hóa học
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 02. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (Phần II)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 3.139

Chưa có thông báo nào