Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Liên hệ giữa cấu hình electron và vị trí nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn
  • Phân loại nguyên tố hóa học
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 02. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (Phần II)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.908

Chưa có thông báo nào