Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Điều chế HF, HCl
  • Điều chế HBr, HI
  • Luyện tập
  • Luyện tập (tiếp theo)
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 7: NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA

Bài 08. Hợp chất halide (Phần IV)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 474

Chưa có thông báo nào