Học tốt Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Biến thiên enthalpy của một số phản ứng cháy, nổ
  • Biến thiên enthalpy của một số phản ứng cháy, nổ (tiếp theo)
  • Tốc độ phản ứng cháy
  • Phản ứng hô hấp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: HÓA HỌC TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Bài 04. Hoá học về phản ứng cháy, nổ

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 46

Chưa có thông báo nào