Topclass iLearn Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Biến thiên enthalpy của một số phản ứng cháy, nổ
  • Biến thiên enthalpy của một số phản ứng cháy, nổ (tiếp theo)
  • Tốc độ phản ứng cháy
  • Phản ứng hô hấp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: HÓA HỌC TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Bài 04. Hoá học về phản ứng cháy, nổ

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 426

Chưa có thông báo nào