Hóa học 10

  Mục lục bài giảng
  • Cân bằng các phương trình oxi hóa khử của KMnO4
  • Cân bằng các phương trình oxi hóa khử của KMnO4 (tiếp theo)
  • Cân bằng các phương trình oxi hóa khử của Cr(+6)
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ

Bài 06.1. Phản ứng oxi hoá – khử (Phần IV)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.499

Chưa có thông báo nào