Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Vận chuyển thụ động, chủ động
  • Nhập bào và xuất bào
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 5: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 91

Nội dung bài giảng:

+ Vận chuyển thụ động
+ Vận chuyển thụ động
+ Xuất bào, nhập bào

Chưa có thông báo nào