Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Protein
  • Axit nucleic
    • ADN
    • ARN
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 2: Protein và axit nucleic

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 134

Nội dung bài giảng:

+ Cấu trúc, chức năng của protein
+ Cấu trúc, chức năng của axit nucleic

Chưa có thông báo nào