Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Những ấn tượng đầu tiên
  • 2. Cảm nghĩ của em về môi trường trung học cơ sở
  • 3. Luyện tập
  • 4. Tình huống thực tiễn
  • 5. Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI VÀ NGHE

Chia sẻ cảm nghĩ về môi trường Trung học cơ sở

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 3.090

Chưa có thông báo nào