TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tự tổ chức sinh hoạt nhóm: Có gì khó?
  • 2. Chuẩn bị sao cho tốt?
  • 3. Tiến hành ra sao?
  • 4. Kết thúc thế nào?
  • 5. Luyện tập, tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Lập kế hoạch câu lạc bộ đọc sách

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 4.302

Chưa có thông báo nào