Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. “Cao thủ” dế lửa
  • 2. Vai trò của nhân vật dế lửa
  • 3. Đề tài và chủ đề của truyện
  • 4. Ý nghĩa của truyện
  • 5. Đi tìm điểm tựa
  • 6. Sơ đồ tư duy
  • 7. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và thế giới tuổi thơ
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Tuổi thơ tôi (Nguyễn Nhật Ánh) (Phần 2)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 636

Chưa có thông báo nào