Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Xe đậu ở đâu?
  • Truyện là gì?
  • Nhận diện cốt truyện
  • Khám phá những góc nhìn (1): Nhà vua
  • Khám phá những góc nhìn (2): Người hầu
  • Khám phá những góc nhìn (3): Nhận xét
  • Đề tài và chủ đề
  • Thông điệp
  • Sơ đồ tư duy
  • Tư duy phản biện
Đọc kết nối chủ điểm: Góc nhìn (Truyện dân gian nước ngoài) sẽ được mở vào ngày 28/01/2022 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Góc nhìn (Truyện dân gian nước ngoài)

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào