Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Cây lúa trong văn hóa
  • Văn bản thông tin (1)
  • Văn bản thông tin (2)
  • Trải nghiệm cùng văn bản
  • Thông tin chung về lễ cúng
  • Toàn cảnh lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro
  • Trình tự các hoạt động
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro (Văn Quang, Văn Tuyên) - Phần 1

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 275

Chưa có thông báo nào