Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Đặt vấn đề
 • Khám phá kiến thức
 • Xác định vấn đề cần giải quyết
 • Tìm kiếm và lựa chọn giải pháp
 • Thực hiện giải pháp
 • Đánh giá giải pháp
 • Sơ đồ tư duy
 • Thực hành
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Bạn sẽ giải quyết việc này như thế nào?

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 295

Chưa có thông báo nào