TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Nhanh tay ghi chép (1)
  • Nhanh tay ghi chép (2)
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Nhắc lại kiến thức (1)
  • Nhắc lại kiến thức (2)
  • Thực hành tóm tắt phần trình bày
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI VÀ NGHE

Tóm tắt nội dung trình bày của người khác

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 176

Chưa có thông báo nào