Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Nhanh tay ghi chép (1)
  • Nhanh tay ghi chép (2)
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Nhắc lại kiến thức (1)
  • Nhắc lại kiến thức (2)
  • Thực hành tóm tắt phần trình bày
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

NÓI VÀ NGHE

Tóm tắt nội dung trình bày của người khác

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 114

Chưa có thông báo nào