TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Khởi động: Lời chào Việt Nam
  • 2. Việt Nam quê hương ta
  • 3. Vẻ đẹp thể thơ lục bát
  • 4. Cảnh sắc quê hương và con người Việt Nam
  • 5. Tình cảm yêu thương của tác giả
  • 6. Tổng kết, luyện tập
  • 7. Nguyễn Đình Thi - nhà thơ của quê hương Việt Nam
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Việt Nam quê hương ta (Nguyễn Đình Thi)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.834

Chưa có thông báo nào