Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1: Chia sẻ trải nghiệm
  • 2: Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • 3: Trải nghiệm cùng văn bản
  • 4: Bối cảnh câu chuyện
  • 5: Đặc điểm cốt truyện
  • 6: Cô bé Đa-ni đáng yêu (1)
  • 7: Cô bé Đa-ni đáng yêu (2)
  • 8: Chi tiết tiêu biểu - Món quà sinh nhật
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Lẵng quả thông (Công-xơ-tan-tin Gi-ô-rơ-gi-e-vích Pao-tốp-xơ-ki)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 707

Chưa có thông báo nào