TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Làm quen với ẩn dụ, hoán dụ
  • 2. Ẩn dụ, hoán dụ là gì?
  • 3. Phân biệt ẩn dụ, hoán dụ như thế nào?
  • 4. Ẩn dụ khác so sánh ra sao?
  • 5. Luyện tập (1)
  • 6. Luyện tập (2)
  • 7. Luyện tập (3)
  • 8. Sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành tiếng Việt

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 689

Chưa có thông báo nào