Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1: Suy luận và giải mã (1): Tình cha con
  • 2: Suy luận và giải mã (2): Những người cha
  • 3: Suy luận và giải mã (3): Đề tài và chủ đề
  • 4: Sơ đồ tư duy
  • 5: Dấu vết yêu thương
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỌC

Đọc mở rộng theo thể loại: Con là... (Y Phương) (Phần 2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 122

Chưa có thông báo nào