Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Trợ giúp HOMA
  • 2. Các bước để kể lại truyện là...
  • 3. Tìm ý như thế nào? (1)
  • 4. Tìm ý như thế nào? (2)
  • 5. Lập dàn ý để trình bày hiệu quả (1)
  • 6. Lập dàn ý để trình bày hiệu quả (2)
  • 7. Để bài nói chất lượng hơn...
  • 8. Sơ đồ tư duy
  • 9. Thử tài: Kể lại truyện cổ tích
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI VÀ NGHE

Kể lại một truyện cổ tích

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 913

Chưa có thông báo nào