Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tại sao em cần biết về thành ngữ?
  • 2. Nhận diện nghĩa của thành ngữ
  • 3. Tìm thành ngữ
  • 4. Dùng thành ngữ khi viết
  • 5. Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỌC

Thực hành tiếng Việt (Phần 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.720

Chưa có thông báo nào