Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tại sao em cần biết về thành ngữ?
  • 2. Nhận diện nghĩa của thành ngữ
  • 3. Tìm thành ngữ
  • 4. Dùng thành ngữ khi viết
  • 5. Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành tiếng Việt (Phần 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 2.093

Chưa có thông báo nào