TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Ý nghĩa thảo luận nhóm
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Nhắc lại kiến thức (1)
 • Nhắc lại kiến thức (2)
 • Thực hành chuẩn bị (1)
 • Thực hành chuẩn bị (2)
 • Thực hành thảo luận (1)
 • Thực hành thảo luận (2)
 • Sơ đồ tư duy
 • Mở rộng
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI VÀ NGHE

Thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 327

Chưa có thông báo nào