Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Ý nghĩa thảo luận nhóm
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Nhắc lại kiến thức (1)
 • Nhắc lại kiến thức (2)
 • Thực hành chuẩn bị (1)
 • Thực hành chuẩn bị (2)
 • Thực hành thảo luận (1)
 • Thực hành thảo luận (2)
 • Sơ đồ tư duy
 • Mở rộng
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

NÓI VÀ NGHE

Thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 199

Chưa có thông báo nào