Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Nguyễn Hiến Lê là ai?
  • 2. Hành trình khám phá kiến thức
  • 3. Trải nghiệm cùng văn bản
  • 4. Những kỉ niệm khó quên
  • 5. Cảm nhận của người viết và thông điệp của văn bản
  • 6. Đặc điểm của hồi kí
  • 7. Sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc mở rộng theo thể loại: Một năm ở tiểu học (Nguyễn Hiến Lê)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 488

Chưa có thông báo nào