TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Trợ giúp Cao Bá Quát
  • 2. Em biết thêm điều gì sau bài học?
  • 3. Em cần đảm bảo những yêu cầu gì khi kể truyện? (1)
  • 4. Em cần đảm bảo những yêu cầu gì khi kể truyện? (2)
  • 5. Tìm ý như thế nào?
  • 6. Lập dàn ý ra sao?
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Kể lại một truyện cổ tích (Phần 1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.523

Chưa có thông báo nào