TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1: Xâu chuỗi từ ngữ
  • 2: Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • 3: Đặc điểm thể loại truyện
  • 4: So sánh các văn bản (1)
  • 5: So sánh các văn bản (2)
  • 6: Gặp gỡ nhân vật (1)
  • 7: Gặp gỡ nhân vật (2)
  • 8: Từ trang sách đến cuộc đời
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN TẬP

Ôn tập (Phần 1)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 422

Chưa có thông báo nào