Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tương tác nhanh - Nhớ ngay kiến thức
  • 2. Em biết thêm điều gì sau bài học?
  • 3. Khám phá thành phần trạng ngữ
  • 4. Nhận diện trạng ngữ trong câu
  • 5. Nhận diện tác dụng liên kết câu của trạng ngữ
  • 6. Tìm và sử dụng từ láy
  • 7. Hiểu nghĩa của thành ngữ
  • 8. Cảm nhận một truyện cổ tích mà em yêu thích
  • 9. Sơ đồ bài học
  • 10. Chinh phục thử thách
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành tiếng Việt

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.024

Chưa có thông báo nào